พยากรณ์อากาศ 23 ต.ค. 56
เชียงใหม่ ย  ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 30
หนองคาย ย  อากาศเย็น 21 31
อุบลราชธานี ย  ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
นครราชสีมา ย  ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร ย  ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th