ย ย เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกหน้าแรก โ€ข กระดานข่าว โ€ข สำหรับสมาชิกย ย 
ประวัติโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ประวัติโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ถือกำเนิด ณ โรงธรรมวัดกลาง(วัดพระนารายณ์มหาราช)ย  ในปี พ.ศ.2442ย ย หลังจากมีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองย ย ย ย วันที่ 6 เมษายน 2445 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช 1264 (ร.ศ.121) เริ่มมีอาคารเป็นของตนเอง จึงถือเป็นวันกำเนิดโรงเรียน เรียกชื่อว่า โรงเรียนวัดกลาง


 • พ.ศ.2456 ย้ายไปอยู่บริเวณศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา (โรงเรียนศิริวิทยากร) เรียกชื่อว่า โรงเรียนตัวอย่าง และเปิดสอนหลักสูตรการฝึกหัดครูมูลด้วย
 • พ.ศ.2461 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา เปิดสอนถึงมัธยมปีที่ 6
 • พ.ศ.2471 งดรับนักเรียนหญิงเป็นต้นมา
 • พ.ศ.2476 เปิดสอนถึงหลักสูตรมัธยมปีที่ 7-8 (เตรียมอุดมศึกษา) ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแรกในส่วนภูมิภาค
 • พ.ศ.2477 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2483 ย้ายไปอยู่หน้าค่ายสุรนารี
 • พ.ศ.2501 เข้าโครงการโรงเรียนประเคราะห์ของโครงการพัฒนาการศึกษา (ค.พ.ศ.)
 • พ.ศ.2506 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมแบบประสม
 • พ.ศ.2510 เข้าโครงการโรงเรียนแบบประสมที่ 1 (คมส.1) วันที่ 25 ธันวาคม ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน เลขที่ 1753 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 246 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 176 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา
 • พ.ศ.2526 เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จึงเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2535 เปิดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 รับนักเรียน ม. ต้น เป็นสหศึกษา


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ.2445 - ปัจจุบัน

ลำดับที่

นามผู้บริหาร

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.

พระสมุห์จริง

ครูใหญ่

2445 - 2451

2.

พระสมุห์ศรี

ครูใหญ่

2451 - 2451.

3.

นายพุก

ครูใหญ่

2451 - 2454.

4.

ขุนกัลยาณเวทย์ (ศุข อาสานนันน์)

ครูใหญ่

2454 - 2459

5.

นายทองสุข ปานสิงหะ

ครูใหญ่

2459 - 2461

6.

ขุนอักษรเสริฐ

ครูใหญ่

2461 - 2467

7.

ขุนวิโรจน์จรรยา (ศุข ดามพ์สุกรี)

ครูใหญ่

2467 - 2470

8.

ขุนศาสตร์สุนทร (จำรัส นาราคาม)

ครูใหญ่

2470 - 2475

9.

นายเพ็ชร เปรื่องการ

ครูใหญ่

2475 - 2477

10.

หลวงทรงวิทยาศาสตร์

อาจารย์ใหญ่

2477 - 2478

11.

หลวงศรีภาษะเวทิน

อาจารย์ใหญ่

2478 - 2479

12.

ขุนเชี่ยวพิทยาการ (สงวน บุญสมบัติ)

อาจารย์ใหญ่

2479 - 2483

13.

นายสำเนียงตีระวนิช

อาจารย์ใหญ่

2483 - 2490

14.

นายดำรง มัธยมนันท์

อาจารย์ใหญ่

2490 - 2492

15.

นายจินต์ รัตนสิน

อาจารย์ใหญ่

2492 - 2497

16.

นายคิด เลิสสิริ ก้องสมุท

อาจารย์ใหญ่

2497 - 2507

17.

นายคณิต พุทธิรัตน์

ผู้อำนวยการ

2507 - 2519

18.

นายสนอง มณีภาค

ผู้อำนวยการ

2519 - 2524

19.

นายมาโนช ปานโต

ผู้อำนวยการ

2524 - 2528

20.

นายสุชาติ สุประกอบ

ผู้อำนวยการ

2528 - 2532

21.

นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์

ผู้อำนวยการ

2532 - 2544

21.

นายอุดม พรหมพันธ์ใจ

ผู้อำนวยการ

2544 - 2553

21.

นายอุทัย หวังอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการ

2553 - ปัจจุบัน

สงวนลิขสิทธิ์โดย ยฉ สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-23 (1517 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]