ย ย เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกหน้าแรก โ€ข กระดานข่าว โ€ข สำหรับสมาชิกย ย 
สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย :: ดูกระทู้ - ประกาศ!! การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสมาคมฯ
สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย หน้ากระดานข่าวหลัก
สมัครสมาชิก โ€ข ค้นหา โ€ข คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว โ€ข รายนามสมาชิก โ€ข กลุ่มผู้ใช้งาน โ€ข เข้าระบบ
ตอบกระทู้ หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ประกาศ!! การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสมาคมฯ
ผู้ส่ง ข้อความ
ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
ตอบ ตอบ: 15/02/2012 9:37 pm

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย

ที่ 2 / 2555

เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ หอประชุม 90ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีระเบียบวาระประชุมดังนี้
    ระเบียบวาระที่ 1 เพื่อแถลงผลงาน ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้ปฎิบัติมาแล้วตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
    แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และเสนองบดุลประจำปีของสมาคมฯ

    ระเบียบวาระที่ 2 เลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ แทนนายกสมาคมฯสมัยที่ 29 ที่ออกตามวาระ

    ระเบียบวาระที่ 3 เลือกรรมการบริหารจำนวน 10 ท่าน แทนกรรมการบริหารสมัยที่ 29 ที่ออกตามวาระ

    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

สมาคมฯจึงขอประกาศให้สมาชิกสามัญทุกท่าน ไปร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
และโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม
โดยกำหนดการลงชื่อประชุม ตั้งแต่เวลา 7.30น. - 9.00น. (เวลาลงคะแนนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00-12.00น.)

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2555

ลงชื่อ นาย เสรี ไชยกิตติ
(เสรี ไชยกิตติ)
นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย


แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:
ตอบกระทู้ หน้า 1 จากทั้งหมด 1
คุณ สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้
ย ย